Realizace

Na základě zpracované projektové dokumentace přichází na řadu realizace. Pro požárně bezpečnostní zařízení je v platnosti mnoho norem, jejichž požadavky je nutno dodržet. V oblasti realizace se jedná zejména o dodržení požadovaných parametrů instalace a kvalitu použitých zdrojů.

Naše společnost používá při realizaci co možná nejkvalitnější materiály a komponenty. Tam, kde je to vyžadováno normami, samozřejmě certifikované pro dané použití.

Při realizaci mnohdy dojde ke kolizím – to, co se na papíru zdálo proveditelné, se ve skutečnosti ukáže jako nemožné. Je tedy nutné vymyslet alternativní řešení. Toto řešení se poté musí promítnout do projektové dokumentace skutečného provedení.

Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem norem jsme schopni operativně provádět změny v realizaci tak, aby zůstaly zachovány požadavky dotčených norem, byly vyřešeny kolize a zároveň došlo k nejmenšímu zdržení v realizaci.

Po dokončení realizace následují odpovídající zkoušky a výchozí kontroly provozuschopnosti, na které jsou vystaveny protokoly. Rovněž se provádí školení obsluhy daného zařízení.

Realizace je zcela dokončena protokolárním předáním díla zákazníkovi.