Úvod

Vítáme vás na stránkách společnosti PSPO s.r.o.

Jsme nově založená společnost pohybující se v oblasti požárních systémů, služeb požární ochrany a služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ačkoliv jsme nová společnost, opíráme se o naše dlouholeté zkušenosti z práce v těchto oblastech.

A nyní blíže k jednotlivým oblastem:

Požární systémy:

    EPS - Elektrická požární signalizace.
    SHZ - Stabilní hasicí zařízení
        Vodní - Sprinklerová nebo drenčerová, vysokotlaká vodní mlha
        Plynová - Hasicí zařízení používající jako hasivo plyn - Oxid uhličitý, Dusík nebo Argon
        Pěnová - Hasicí zařízení používající jako hasivo vodo-pěnu
        Prášková - Hasicí zařízení používající jako hasivo prášek.
        Chemická - Hasicí zařízení používající jako hasivo chemické látky (např. NOVEC1230)
        Parní - Hasicí zařízení používající jako hasivo vodní páru. Vhodné k hašení zařízení rozehřátých na vysokou teplotu

              Plynová, pěnová, prášková a chemická hasicí zařízení lze realizovat jako technologická nebo hasicí zařízení pro mobilní stroje.
             Vodní hasicí zařízení lze realizovat jako stabilní, polostabilní nebo doplňkové.

    ZOTK - Zařízení pro odvod tepla a kouře
    Požárně dělicí kontrukce
    Požární hydranty - nástěnné - vodní nebo pěnové
    Ruční hasicí přístroje

Služby v oblasti PO:

    PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení staveb pro novostavby i stavební úpravy stávajících budov
    Požární evakuační plány
    Požární poplachové směrnice
    Operativní karty pro zásahové jednotky HZS

Služby v oblasti BOZP:

     Školení BOZP zaměstnanců
     Bezpečnostní směrnice